Уважаеми настоящи и бивши ученици, родители и партньори
на 140 СОУ „Иван Богоров“, 

Обръщаме се към вас, водени от желанието да запазим изучаването на изкуства (хореография, музика, изобразително изкуство) в училищата с разширено и профилирано обучение и след промените в новия Закон за предучилищното и училищно образование.

 На 02.11.2015 г. от 12.00 часа нашето училище ще се включи в мирно шествие–концерт пред МОН и Президентството. Събитието ще бъде посветено на 1. ноември, деня на Народните будители, а лозунгите и плакатите ще бъдат само позитивни.

          Подкрепете нашите усилия, за да ни чуят законотворците,
че сме тук, че съществуваме,
че сме пазители на българските традиции.  

 

 От колектива на 140. СОУ „Иван Богоров“