№, Име и фамилия, Длъжност, Специалност

 1. Мая Зафирова – Директор; Обща педагогика; Образователен мениджмънт
 2. Цеца Гергинова – Заместник-директор – УД Начален етап; Начална педагогика
 3. Анджела Михайлова – Заместник-директор – УД Прогимназиален етап; Информатика и информационни технологии
 4. Мая Янакиева – Заместник-директор – УД  Гимназиален етап; Български език и литература
 5. Виолета Илиева – РНИКТ; Информационни технологии; Изобразително изкуство
 6. Гергана Янакиева – училищен психолог
 7. Михаела Виячева – училищен психолог
 8. Татяна Тренева – педагогически съветник
 9. Христина Соколова – главен учител; Български език и литература; Класен ръководител на 10б клас
 10. Славка Василева – Български език и литература; Класен ръководител на 5а клас
 11. Нели Попова – Български език и литература; Класен ръководител на 7а клас
 12. Александрина Ангелова – Български език и литература; Класен ръководител на 5в клас
 13. Ивана Русева – Български език и литература; Класен ръководител на 10а клас
 14. Диана Ваклинова – Математика, Информационни технологии
 15. Таня Янева – Математика; Класен ръководител на 11б клас
 16. Радинка Велкова – Математика
 17. Косена Божилова – Математика
 18. Екатерина Мицева – Информатика и информационни технологии; Класен ръководител на 7б клас
 19. Галин Пенев – Философски цикъл; Класен ръководител на 8а клас
 20. Татяна Иванова – Английски език
 21. Симо Хаджиев – Английски език
 22. Светла Бътлър – Английски език; Класен ръководител на 6в клас
 23. Ани Попова – Английски език – начална образователна степен
 24. Теменужка Владимирова – Биология и здравно образование, Човекът и природата
 25. Теодора Велева – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия; Класен ръководител на 11а клас
 26. Ани Банкова – География и Икономика, История и Цивилизация
 27. Стефани Христова – География и Икономика; Класен ръководител на 6г клас
 28. Калин Танев – История и Цивилизация; Класен ръководител на 6а клас
 29. Светла Райнова – Физика и Астрономия, Химия и ООС
 30. Диана Кралева – Физика и Астрономия, Информационни технологии; Класен ръководител на 9а клас
 31. Антон Петров – Изобразително изкуство
 32. Росица Методиева – Изобразително изкуство
 33. Димитър Попов – Изобразително изкуство
 34. Гален Гатев – Музика; Класен ръководител на 5б клас
 35. Георги Величков – Музика, Корепетиция
 36. Костадин Джупанов – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 7в клас
 37. Радка Михайлова – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 9б клас
 38. Цветан Гелев – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 12а клас
 39. Христо Птухин – Технологии и предприемачество, Технологии, Информационни технологии; Класен ръководител на 6б клас
 40. Анна Цанкова – Хореография
 41. Йорданка Божилова – Хореография
 42. Веселин Маргаритов – Хореография
 43. Ради Калов – Корепетиция
 44. Ивелин Иванов – Корепетиция
 45. Лъчезар Антонов – Корепетиция
 46. Ирина Евгениева – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г. 
 47. Гергана Тодорова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г.
 48. Мирослава Николова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г.
 49. Елина Николова – Начална педагогика, Класен ръководител на 1а клас
 50. Елина Николова, Мирослава Николова – Учител ЦДО на 1а клас
 51. Анита Стоянова – Начална педагогика, Класен ръководител на 1б клас
 52. Людмила Добрева – Учител ЦДО на 1б клас
 53. Людмила Спасова – Начална педагогика, Класен ръководител на 1в клас
 54. Людмила Спасова, Радослава Тодорова – Учител ЦДО на 1в клас
 55. Райна Борисова – Начална педагогика, Класен ръководител на 2а клас
 56. Десислава Борисова – Учител ЦДО на 2а клас
 57. Елица Пандурска – Начална педагогика, Класен ръководител на 2б клас
 58. Елица Пандурска, Иванка Симеонова – Учител ЦДО на 2б клас
 59. Радослава Тодорова – Начална педагогика, Класен ръководител на 2в клас
 60. Цветелина Енчева – Учител ЦДО на 2в клас
 61. Нели Миланова – Начална педагогика, Класен ръководител на 3а клас
 62. Нели Миланова, Невяна Божкова – Учител ЦДО на 3 а клас
 63. Невяна Божкова – Начална педагогика, Класен ръководител на 3б клас
 64. Росица Методиева – Учител ЦДО на 3б клас
 65. Елена Петрова – Начална педагогика, Класен ръководител на 3в клас
 66. Детелина Никифорова – Учител ЦДО на 3в клас; Руски език
 67. Наталия Ботева – Начална педагогика, Класен ръководител на 4а клас
 68. Наталия Ботева, Гергана Георгиева – Учител ЦДО на 4а клас
 69. Иванка Симеонова – Начална педагогика, Класен ръководител на 4б клас
 70. Тетяна Маргаритова – Учител ЦДО на 4б клас
 71. Гергана Георгиева – Начална педагогика, Класен ръководител на 4в клас
 72. Илинка Георгиева – Учител ЦДО на 4в клас
 73. Виктория Димитрова – Учител ИФО

СПЕЦИАЛИСТИ

Юркие Фейзи – Логопед

Людмила Митъркова – Ресурсен учител

Димитър Попов – Ресурсен учител

Ивана Русева– Библиотекар