ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика, общ успех от свидетелството за завършено основно образование
  • Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети Цикъл „Изобразително изкуство“, Информационни технологии, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Изобразително изкуство, общ успех от свидетелството за завършено основно образование

Приемът след завършено основно образование е по документи.

  • Заявление по образец на училището
  • Свидетелство за завършено основно образование
  • Медицинско удостоверение за здравословното състояние на ученика (Само за профил „Изкуства“ – Хореография)

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

Вид паралелка

Брой паралелки

Брой ученици

Записани

Свободни места

1. Профил „Изкуства“ – Хореография

1

26

24

2

2. Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство

1

26

20

6