ВАЖНО!

На вниманието на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение в 140 СОУ „Иван Богоров“ за учебната 2015/2016 година

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРФМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СФО