Уважаеми родители и ученици,

уведомяваме Ви,

че от 20.11.2017 г. влиза в сила

НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК за V – XII класове.

В класовете от ПК до IV клас промяна в програмата на учениците няма, с изключение на III А клас, където в един от дните има само разместване на часове.

Промяната се налага във връзка с изменение и допълнение в НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ