ПИСМО – ПОКАНА

за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров с инсталация и настройка на мрежовите решения, наличие на софтуер за централизирано управление и обучение на учителите, отговорни за компютърните кабинети.“

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА  ПО НП „ИКТ в УЧИЛИЩЕ“

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Заповед № 442/02.01.2013 г. за възлагане на ОП по Проект „ИКТ в училище“