СПИСЪК НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Записването на първокласници след първо класиране е в периода 05 – 07.06.2017 г. За записан се счита първокласник с подаден оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЛЕД ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ