СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2016/2017

 

  • Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 06-07.06.2016 г.
  • Обявяване на свободните места: 08.06.2016 г. до 17:30
  • Попълване на свободните места:09-10.06.2016 г.
  • Обявяване на останалите свободни места след второ класиране: 13.06.2016 г.
  • Попълване на свободните места: до 15.09.2016 г.