Връзка към но...

Уважаеми посетители на сайта ни, считано от 01.08.2016г. училището смени наименованието си,…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВ...

140 СУ „Иван Богоров“ обявява КОНКУРС  за осъществяване на извънкласни дейности през…

Прочети повече

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ...

Уважаеми родители на деца, които имат желание да се занимават професионално с…

Прочети повече

za-nas

За нас

140 СОУ „Иван Богоров“ е основано през 1986 г. В сградата си в ж.к. Обеля-2 се помещава от учебната 1987/1988...

Научи повече

ico

ПРИЕМ 2017-2018 НОВИНИ

01.06.2017 г. ВАЖНО! Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ...

Научи повече

contacts

Контакти

140. СУ „Иван Богоров“ Област: София-град Община: Столична Адрес: София 1326, Район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2″, ул. „Дико Илиев“ № 9 Директор: 02/9344275...

Научи повече

дек21

№, Име и фамилия, Длъжност, Специалност

 1. Мая Зафирова – Директор
 2. Соня Василева – Помощник-директор – УД; Математика
 3. Мая Крумова – Помощник-директор – УД; Български език и литература, География
 4. Виолета Илиева - РКК; Информационни технологии
 5. Гергана Янакиева – педагогически съветник
 6. Христина Соколова – главен учител; Български език и литература; Класен ръководител на 11а клас
 7. Славка Василева – Български език и литература; Класен ръководител на 7б клас
 8. Нели Попова – Български език и литература;
 9. Станка Иванова – Български език и литература; Класен ръководител на 6б клас
 10. Диян Димитров - Математика, Информационни технологии; Класен ръководител на 5а клас
 11. Асен Лашков – Информатика и информационни технологии;
 12. Анджела Михайлова - Информатика и информационни технологии; Класен ръководител на 7в клас
 13. Людмила Цветанова – Математика
 14. Радинка Велкова – Математика; Класен ръководител на 10а клас
 15. Татяна Иванова – Английски език, История; Класен ръководител на 8а клас
 16. Златина Петрова – Английски език – начална образователна степен
 17. Юрка Юнгарева – Английски език; Класен ръководител на 9а клас
 18. Ани Попова – Английски език
 19. Донка Панева – Английски език; Цикъл „Философия“; Класен ръководител на 5б клас
 20. Теменужка Владимирова – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия
 21. Ана Мачорска – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия; Класен ръководител на 7а клас
 22. Николай Петров – География
 23. Галина Ачанова – История; Класен ръководител на 6а клас
 24. Светла Райнова – Физика, Химия, Човекът и природата; Класен ръководител на 12а клас
 25. Виолета Йорданова – Изобразително изкуство; Класен ръководител на 6в клас
 26. Йосиф Йосифов – Музика
 27. Румяна Иванова – Физическо възпитание и спорт
 28. Радка Михайлова – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 5в клас
 29. Лидия Павлова – главен учител; Домашен бит и техника, Информационни технологии; Класен ръководител на 8б клас
 30. Ружка Пенева – Хореография
 31. Росица Димитрова – Хореография
 32. Ради Калов – Корепетитор
 33. Георги Величков – Корепетитор
 34. Гергана Тодорова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г. А 
 35. Мирослава Николова - Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г. А
 36. Ирина Евгениева – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г. Б
 37. Цеца Гергинова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1а клас
 38. Магдалена Макавеева - Възпитател на 1а клас
 39. Анита Стоянова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1бклас
 40. Ивелина Велева - Възпитател на 1б клас
 41. Людмила Спасова - Начална педагогика, Класен ръководител на 1в клас
 42. Людмила Митъркова – Възпитател на 1в клас
 43. Мариела Янева – Начална педагогика, Класен ръководител на 1г клас
 44. Радослава Тодорова - Възпитател на 1г клас
 45. Мария ГрековаНачална педагогика, Класен ръководител на 2а клас
 46. Еми Александрова – Възпитател на 2а клас
 47. Снежка Генчева – Класен ръководител на 2б клас
 48. Розалия Първанова – Възпитател на 2б клас
 49. Райна Христова – Класен ръководител на 2в клас
 50. Цветелина Енчева – Възпитател на 2в клас
 51. Иванка Симеонова – Класен ръководител на 2г клас
 52. Елица Пандурска – Възпитател на 2г клас
 53. Нели Миланова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3а клас
 54. Елена Кънчева - Възпитател на 3а клас
 55. Цецка Обретенова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3б клас
 56. Мария Йосифова - Възпитател на 3б клас
 57. Елена Петрова - Начална педагогика, Класен ръководител на 3в клас
 58. Детелина Никифорова - Възпитател на 3в клас; Руски език
 59. Валентина Николова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4а клас
 60. Наталия Ботева - Възпитател на 4а клас
 61. Митка Алексова - Начална педагогика, Класен ръководител на 4б клас
 62. Невяна Божкова - Възпитател на 4б клас
 63. Гергана Георгиева - Начална педагогика, Класен ръководител на 4в клас
 64. Мария Трошанова - Възпитател на 4в клас, Физика

Библиотекар – Ивана Русева

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

Ресурсни учители

 1. Станка Дикова
 2. Цветaнка Радославова

Логопед

 1. Димитър Петрунов

Психолог

 1.  Мила Найденова

 

Read More

дек21

I ПКС

1. Теменужка Владимирова – биология и здравно образование

II ПКС

1. Людмила Спасова – начален етап
2. Радинка Велкова – математика
3. Светла Райнова – химия
4. Снежка Генчева – начален етап
5. Славка Василева – български език и литература
6. Анита Стоянова – начален етап
7. Цеца Гергинова – начален етап

III ПКС

1. Радка Михайлова – физическо възпитание и спорт

IV ПКС

1. Иванка Симеонова – начален етап
2. Нели Манчева-Пейчева – начален етап

V ПКС

1. Галина Варадинова – Директор – „Управление на образованието“
2. Детелина Никифорова – Пом.-директор – руски език
3. Румяна Миланова – математика и информационни технологии
4. Боянка Павлова – математика
5. Веска Кръстева – химия
6. Йорданка Тодорова – начален етап
7. Митка Алексова – начален етап
8. Петранка Андреева – начален етап
9. Валентина Димиева – информационни технологии

Read More