ОБЯВА ЗА ПРОВ...

140 СУ „Иван Богоров“ обявява КОНКУРС  за осъществяване на извънкласни дейности през…

Прочети повече

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ...

Уважаеми родители на деца, които имат желание да се занимават професионално с…

Прочети повече

ПРИЕМ ПЪРВИ К...

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2017/2018

Прочети повече

za-nas

За нас

140 СОУ „Иван Богоров“ е основано през 1986 г. В сградата си в ж.к. Обеля-2 се помещава от учебната 1987/1988...

Научи повече

ico

ПРИЕМ 2017-2018 НОВИНИ

01.06.2017 г. ВАЖНО! Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ...

Научи повече

contacts

Контакти

140. СУ „Иван Богоров“ Област: София-град Община: Столична Адрес: София 1326, Район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2″, ул. „Дико Илиев“ № 9 Директор: 02/9344275...

Научи повече

дек21

I ПКС

1. Теменужка Владимирова – биология и здравно образование

II ПКС

1. Людмила Спасова – начален етап
2. Радинка Велкова – математика
3. Светла Райнова – химия
4. Снежка Генчева – начален етап
5. Славка Василева – български език и литература
6. Анита Стоянова – начален етап
7. Цеца Гергинова – начален етап

III ПКС

1. Радка Михайлова – физическо възпитание и спорт

IV ПКС

1. Иванка Симеонова – начален етап
2. Нели Манчева-Пейчева – начален етап

V ПКС

1. Галина Варадинова – Директор – „Управление на образованието“
2. Детелина Никифорова – Пом.-директор – руски език
3. Румяна Миланова – математика и информационни технологии
4. Боянка Павлова – математика
5. Веска Кръстева – химия
6. Йорданка Тодорова – начален етап
7. Митка Алексова – начален етап
8. Петранка Андреева – начален етап
9. Валентина Димиева – информационни технологии

Read More

дек21


Списък на учителите, посетили квалификационни форми през учебната 2010/2011 г.

1. Галина Варадинова – Директор – тема „Европейски принципи по здравословни и безопасни условия на труд“ – Национална агенция за професионално образование; „Мотивация и развитие на персонала“ – Обучение по управление на училището – НИОД; „Обучение на ръководни кадри“

2. Валентина Димиева – информационни технологии – „Обучение по програмата Moodle“ – Център за образователна инициатива, гр. София

4. Веска Кръстева – химия, физика – „Обучение в тестови практики по физика“ – Център „Стандарт“ – лектор: Г. Георгиев (ЦКОКО); „Курс за решаване на задачи по физика“

5. Лидия Павлова – ТТ – „Трудова медицина“

6. Петранка Андреева – начален етап – „Безопасност и движение по пътищата“ – Дистанционно обучение – СУ „Св. Климент Охридски“

7. Светла Райнова – химия, физика – „Курс за решаване на задачи по физика“; „Курс по „Човекът и природата“ – три модула – ДИУУ, гр. София

8. Славка Василева – БЕЛ – „Изследователска дейност на учителя по БЕЛ“ – ДИУУ, гр. София

9. Снежка Генчева – начален етап – „Безопасност и движение по пътищата“ – Дистанционно обучение – СУ „Св. Климент Охридски“

10. Теменужка Владимирова – биология – „Норми и скали при оценяване с дидактически тестове. Разработване на съдържателна рамка на тест по биология“ – лектор: доц. Светла Евтимова – СУ „Св. Климент Охридски“; „Курс по „Човекът и природата“ – три модула – ДИУУ, гр. София

11. Цецка Обретенова – начален етап – „Безопасност и движение по пътищата“ – Дистанционно обучение – СУ „Св. Климент Охридски“

12. Юрка Юнгарева – английски език – „Обучение чрез сътрудничество на класни ръководители“ – Институт за квалификация на директори, гр. Банкя

Read More