Връзка към но...

Уважаеми посетители на сайта ни, считано от 01.08.2016г. училището смени наименованието си,…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВ...

140 СУ „Иван Богоров“ обявява КОНКУРС  за осъществяване на извънкласни дейности през…

Прочети повече

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ...

Уважаеми родители на деца, които имат желание да се занимават професионално с…

Прочети повече

za-nas

За нас

140 СОУ „Иван Богоров“ е основано през 1986 г. В сградата си в ж.к. Обеля-2 се помещава от учебната 1987/1988...

Научи повече

ico

ПРИЕМ 2017-2018 НОВИНИ

01.06.2017 г. ВАЖНО! Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ...

Научи повече

contacts

Контакти

140. СУ „Иван Богоров“ Област: София-град Община: Столична Адрес: София 1326, Район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2″, ул. „Дико Илиев“ № 9 Директор: 02/9344275...

Научи повече

яну13

Read More

дек21

Теменужка Владимирова – преподавател по биология – І ПКС – Председател на Комисията по квалификации и кариерно развитие

В началото на учебната 2009/2010 г. в 140 СОУ „Иван Богоров“ бе създадена Комисия по квалификации и кариерно развитие.

Нейните цели са:

  1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и създаване на мотивация за самоусъвършенстването им.
  2. Усъвършенстване на професионалните нагласи и ценности.
  3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.

 

За изпълнение на тези цели Комисията разработи система за квалификационна дейност, чийто план стана неразделна част от годишния план на училището.

Приоритетите в квалификационната дейност са:

  1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.
  2. Извънучилищна квалификационна дейност: ВУЗ, неправителствени организации, частни образователни фирми.

 

Една от формите на вътрешноучилищна квалификационна дейност е лекторията: „Резултатни обучителни технологии“, която се осъществява в два етапа – първи – от месец октомври 2010 до месец май 2011 г. и втори – от месец октомври 2011 г. до месец май 2012 г. Всеки последен четвъртък от месеца, от 12.30 часа в Консултативния кабинет висококвалифициран учител от училището обучава колегите си в иновационни методи на преподаване. Формата на обучение е по преценка на самия преподавател: лекция, съчетана с мултимедийна презентация, брейнсторм, ролеви игри и др. По този начин добрият педагогически опит става достояние на все повече колеги и дава възможност за творческо приложение в учебно – възпитателния процес.

На 26.Х.2010 г. Людмила Спасова – начален учител с ІІ ПКС – демонстрира пред останалите педагози личния си опит по темата „Интерактивни методи и техники“. Темата е много актуална, тъй като съвременните интерактивни методи на обучение отговарят на обективната реалност – ангажират слуха, зрението, мисълта и действията на учениците. Людмила Спасова използва метода „Брейнсторм“, който реализира чрез игрите „Светкавица“, „Светофар“, „Азбука“ и „Кой е?“, съчетани с мултимедийна презентация. Те подтикват децата към отговорност, самостоятелност и творческа мисъл.

В последния четвъртък на месец ноември обучител на колегите бе Теменужка Владимирова – учител по биология с I ПКС. Темата, с която тя заинтригува колегите, засягаше извънкласната дейност – „Възможности за осъществяване на интеграционни връзки „училище-научен институт“ чрез програма за СИП „Растителни тъканни култури“. Разгледана бе авторската и програма за СИП и възможностите, които тя предлага за обучаване в областта на биотехнологиите. Подчертано бе, че работата в тази извънкласна форма дава възможност за професионално ориентиране в областта на биологичните науки и участниците в нея са бъдещи лекари, биолози, ветеринарни медици и др. Разгледани бяха нейни публикации в националния педагогически печат.

Един ден по-късно се състоя и открит урок по математика в 6б клас на тема „Степенуване с цял отрицателен и нулев показател“, с преподавател Боянка Павлова – V ПКС. Присъстващите колеги се убедиха в значението на актуализирането на стари знания и прилагането им в нова ситуация.

Непосредствено преди коледната ваканция се състоя интересна среща на педагозите с Таня Иванова – преподавател по английски език, която обърна внимание на толкова важната за всеки от нас невербална комуникация. Темата бе „Езикът на тялото“.

На 13 януари 2011 г. Славка Василева – III ПКС, преподавател по БЕЛ, запозна колегите със своя опит на тема: „Художественият текст в обучението по литература“. Тя разкри основните тенденции в образователните стратегии за преподаване на литература. В работата си тя използва различни методи и прийоми, с които стимулира учениците да четат – „Портрети с думи“, „Личен избор“, „Цитиране“, „Сюжет“, „Разговор с автора“ и др. По време на събеседването се оказа, че много от тях намират приложение в работата и по други предмети – биология, изобразително изкуство, английски език и др.

На 22 февруари 2011 г. Митка Алексова – V ПКС, покани преподавателите на открит урок в 1. клас на тема „Звук и буква Х“. На всички направи впечатление добрата междупредметна връзка с музиката, умението за пълноценно използване на учебника и начина на закрепване на знанията с двигателни умения. Урокът беше демонстрация на възможностите, които предлагат игрите за стимулиране на аналитико-синтентичната мозъчна дейност в първокласниците.

В края на месец март Снежка Генчева – учител в начален етап, II ПКС, показа на колегите как мениджърски умения могат да се прилагат в управление на училищния клас. Личеше много добрата подготовка на преподавателя в една нетипична роля – тази на мениджъра.

Голямо естетическо удоволствие на колегията достави открития урок, изнесен от Цецка Велева – преподавател по английски език, V ПКС – 6в клас: „King Arthur – Legends and Myths“. Направените междупредметни връзки с историята и изобразителното изкуство стимулираха учениците в употребата на новите английски думи и оставиха чудесни впечатления в присъстващите учители.

Училището стимулира многостранно развитието на учениците – това доказа и лекцията, съчетана с демонстрация, на Иванка Симеонова – учител в начален етап, IV ПКС, на тема „Мястото на театъра в българското училище“. Показани бяха актьорските възможности на деца от начален етап във филмираната постановка „Коледа в гората“. Малките актьори са и автори на част от декора – много експресивен, с изчистени форми. Ролите бяха съобразени с възрастовите особености. Съчетанието на музика, движение и слово предизвиква съпреживяване и съпричастност, като по този начин изгражда редица полезни качества в малките ученици.

Работата по квалификацията на учителите ще продължи и през учебната 2011/2012 г. Добрите резултати от нея показват, че тези форми на вътрешноучилищна квалификация имат своето място в непрекъснатото усъвършенстване на педагогическите качества за още по-ефективно обучение.

Read More