LAN

140 СОУ „Иван Богоров“ набира оферти за изпълнение на текущ ремонт по следното техническо зададние:

Офертите се приемат в деловодството на 140 СОУ или на ел. поща: bogorov_sou@mail.bg.

Краен срок за подаване на офертите – 09.12.2013 г., 16:30 часа.