ПРОЕКТИ и КАМПАНИИ

ное20

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ            На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата, Комисията определи както следва:…

ное17

През учебната 2012-2013 г. 140 СОУ „Иван Богоров“ продължава участието си в проект BAG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ). През тази…

ное17

През учебната 2011-2012 г. стартира Проект BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ). Основната цел на проекта е да организира свободното време…

ное16

ЗАПОВЕД № 223 /16.11.2012 г. – за назначаване на училищна комисия за избор на фирма по процедура за възлагане на МОП

ное12

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЦЕНОВА ОФЕРТА

ное11

 • Какво се цели с този проект? Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск…

ное10

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали, консумативи, обоорудване и техника за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за…

ное10

Уважаеми кандидати, с обобщената справка за материали, техника и оборудване, необходими за реализиране на дейностите по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001, можете да се…

апр11

Вече 25 години, вървим заедно по пътя на знанието. През 1986 г. днешното 140 СОУ „Иван Богоров“ приема първите си ученици под името 140 ЕСПУ „Христо Кабакчиев“. И макар че по онова време училището все още няма собствена сграда, семенцето…