ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ

дек16

ное24

Вестник „Учителско дело“ отново разтвори страниците си за нашите новини. В бр. 33 от 29 октомври можете да прочетете статията посветена на нашето училище – Столичното 140 СОУ „Иван Богоров“ съхранява традиции и развива таланти

ное20

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ            На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата, Комисията определи както следва:…

ное12

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЦЕНОВА ОФЕРТА