Прием

юли02

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, Напомняме, че подаването на документи за участие в първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г. след завършено основно образование (8. клас) е в периода 02.-06.07.2015 г. 140 СОУ „Иван Богоров“ приема ученици в следните…

юни22

Уважаеми родители, тези от вас, които не успяха да се включат в графика за проверка на училищна готовност през месец юни могат да направят това през м. септември. ГРАФИК ЗА ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ – СЕПТЕМВРИ  

юни15

Свободни места в подготвителен клас СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ 2015-2016 СВОБОДНИ  МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ 10.07.2015 г. Подготвителна група Записани деца до 10.07.2015 год. Брой свободни места ПКА 5-г. 21 1 ПКА 6-г. 16 6 ПКБ 6-г. 21 1…

юни08

Уважаеми кандидат-гимназисти, Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е в периода от 16 юни 2015 г. до 19 юни 2015 г. в избраното от Вас училище-гнездо. При подаване на заявлението се представят оригиналите и копия на…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 29 декември 2000 год.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален…

юни04

ВАЖНО!  Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 8, 9 и 10 юни 2015 г.– в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа МАТЕМАТИКА - 8, 9 и 10 юни 2015 г. – в…

юни03

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2015/2016 Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 04-05.06.2015 г. Обявяване на свободните места: 08.06.2015 г. до 17:30…

юни03

   ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ВЪВЕДЕТЕ ЕГН И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА, С КОЯТО СЕ ЯВЯВАХТЕ НА ИЗПИТИТЕ. Ако сте загубили входящия си номер, можете да се информирате за него при помощник-директорите и РКК на 140 СОУ.

юни02

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАСПО НАРЕДБА № 11 ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 16.06.2015 В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА. Припомняме, че резултатите от тестовете по БЕЛ и Математика ще излязат до 03.06.2015…

юни02

Уважаеми родители, всички, които са заявили желание за провеждане на стандартизиран тест за училищна готовност на бъдещите първокласници могат да проверят ГРАФИКА за явяване на децата и на главния вход на училището. Молим онези от Вас, които не могат да осигурят…