Прием

юни13

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката  минимален максимален I –…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален I –…

юни03

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2016/2017   Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 06-07.06.2016 г. Обявяване на свободните места: 08.06.2016 г. до…

апр26

ВАЖНО! На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания Уважаеми родители и/или настойници, във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г. Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г….

яну07

Уважаеми родители и ученици, актуализация на информацията по приема за следващата учебна година и текущите важни съобщения ще можете да следите в страница „ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ“ на сайта на училището.  ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение…

окт21

Уважаеми настоящи и бивши ученици, родители и партньори на 140 СОУ „Иван Богоров“,  Обръщаме се към вас, водени от желанието да запазим изучаването на изкуства (хореография, музика, изобразително изкуство) в училищата с разширено и профилирано обучение и след промените в новия Закон…

авг10

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА 9. КЛАС ПРОДЪЛЖАВА ДО ЗАПЪЛВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 05.09.2015 Вид паралелка Брой  паралелки  Брой  ученици   Записани   Незаети Профил „Изкуства“ -  Хореография 1 26 18 8 Профил „Изкуства“ -  Изобразително изкуство 0,5 13…

юли15

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, Списъците на приетите ученици на първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г. след завършено основно образование (8. клас) можете да видите както следва: СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ В ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – ХОРЕОГРАФИЯ СПИСЪК НА…

юли10

Вид паралелка Брой паралелки Брой ученици Записани Незаети Профил „Изкуства“ – Хореография 1 26 16 10 Профил „Изкуства“ -  Изобразително изкуство 0,5 13 6 7 Профил „Изкуства“ – Музика 0,5 13 5 8 Вижте още: СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН И…

юли07

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, Списъците на приетите ученици на първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г. след завършено основно образование (8. клас) можете да видите както следва: СПИСЪК НА ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – ХОРЕОГРАФИЯ СПИСЪК НА ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“…