След 7 клас

апр24

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, в изпълнение на Наредба № 11/2005 г., Раздел V за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ви информираме за следното: 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания…

яну29

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение  Образец на заявление за ПК 5-годишни  Подготвителни групи 6-годишни деца на полудневно обучение  Образец на заявление за ПК 6-годишни       ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС Заповед за определяне на критериите…

апр30

ВАЖНО!!! НВО 7 клас ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ от 07.05 до 13.05.2014 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците на 140 СОУ. Заявленията се приемат с…

май07

ВАЖНО! ПРИEМ СЛЕД 7. КЛАС Във връзка с приема на ученици в паралелки с Профили “Изкуства“ и „Спорт“ в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас напомняме, че от 08.05 до 14.05.2013 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка…

яну22

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителна група 5-годишни деца на целодневно обучение   Учебен план  Образец на заявление за ПК 5-годишни  Две подготвителни групи 6-годишни деца на полудневно обучение  Учебен план  Образец на заявление за ПК 6-годишни      Родителскa срещa за ПК…

авг02

        СВОБОДНИ МЕСТА  Уважаеми родители и ученици, разкритите паралелки за учебната 2012/2013 г. в 140 СОУ „Иван Богоров“ са вече утвърдени от РИО София-град. Обявяваме незаетите места в подготвителен, първи, осми и девети клас: КЛАС СВОБОДНИ МЕСТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПОДГОТВИТЕЛЕН…

юли22

АКТУАЛНО Приключи записването след ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ за кандидат-гимназистите. Обявени са незаетите места в паралелките по приема за учебната 2012/2013 г. (РИО София-град, Прием след VII и VIII клас). Списъците са разпространени и в училищата-гнезда. Учениците, записани в паралелки, за които приема след трето…

юли03

АКТУАЛНО Излязоха резултатите от ВТОРО КЛАСИРАНЕ на http://7klas.mon.bg/ Учениците, които са приети и са доволни от приема, следва да се запишат в приемащото училище в срок 04.- 06.07.2012 г. До 09.072012 г. ще бъде обявен броя на записаните след второ…

юни27

АКТУАЛНО Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че резултатите от първи  етап на класиране за учебната 2012/2013 г. по Наредба 11/2005г.,  можете да  проверите на http://7klas.mon.bg/ Проверката може да направите с входящия  номер от служебната бележка с резултатите от изпитите…

юни05

За втора поредна година нашето училище ще приема заявления за прием след 7. клас. В училище-гнездо се подават заявления за първо и трето класиране. За второ класиране документи по образец се подават в училището, в което ученикът е приет след първо класиране на по-задно…