След 7 клас

апр07

апр26

ВАЖНО! На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания Уважаеми родители и/или настойници, във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г. Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г….

яну07

Уважаеми родители и ученици, актуализация на информацията по приема за следващата учебна година и текущите важни съобщения ще можете да следите в страница „ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ“ на сайта на училището.  ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение…

юни08

Уважаеми кандидат-гимназисти, Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е в периода от 16 юни 2015 г. до 19 юни 2015 г. в избраното от Вас училище-гнездо. При подаване на заявлението се представят оригиналите и копия на…

юни04

ВАЖНО!  Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 8, 9 и 10 юни 2015 г.– в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа МАТЕМАТИКА - 8, 9 и 10 юни 2015 г. – в…

юни03

   ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ВЪВЕДЕТЕ ЕГН И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА, С КОЯТО СЕ ЯВЯВАХТЕ НА ИЗПИТИТЕ. Ако сте загубили входящия си номер, можете да се информирате за него при помощник-директорите и РКК на 140 СОУ.

юни02

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАСПО НАРЕДБА № 11 ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 16.06.2015 В УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА. Припомняме, че резултатите от тестовете по БЕЛ и Математика ще излязат до 03.06.2015…

май07

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители, РИО, София-град и 140 СОУ „Иван Богоров“, Ви уведомяват, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва. За Ваше…

май04

ВАЖНО – 7 КЛАС! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. . на Министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас…

апр24

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, в изпълнение на Наредба № 11/2005 г., Раздел V за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ви информираме за следното: 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания…