След 7 клас

юли24

Заповед № 1447/28.06.2017 за допълнение на заповед № 1161/05.04.2017 на Директора на 140. СУ „Иван Богоров“ за определяне на комисия и график на дейностите по приема на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 г. с приложение – график за…

юни09

Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г. Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на…

юни01

ВАЖНО! Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ „Иван Богоров“, че следва да се настанят в изпитните зали в училището не по-късно от 8:30 часа. С оглед на добрата организация…

май31

ВАЖНО! Уважаеми кандидат-гимназисти,  Напомняме Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9.00 часа, както следва: Изобразително изкуство – 02.06.2017 г.; Музика – 05.06.2017 г. Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища…

апр07

апр26

ВАЖНО! На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания Уважаеми родители и/или настойници, във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г. Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г….

яну07

Уважаеми родители и ученици, актуализация на информацията по приема за следващата учебна година и текущите важни съобщения ще можете да следите в страница „ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ“ на сайта на училището.  ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение…

юни08

Уважаеми кандидат-гимназисти, Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е в периода от 16 юни 2015 г. до 19 юни 2015 г. в избраното от Вас училище-гнездо. При подаване на заявлението се представят оригиналите и копия на…

юни04

ВАЖНО!  Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 8, 9 и 10 юни 2015 г.– в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа МАТЕМАТИКА - 8, 9 и 10 юни 2015 г. – в…

юни03

   ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ВЪВЕДЕТЕ ЕГН И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА, С КОЯТО СЕ ЯВЯВАХТЕ НА ИЗПИТИТЕ. Ако сте загубили входящия си номер, можете да се информирате за него при помощник-директорите и РКК на 140 СОУ.