След 7 клас

май07

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители, РИО, София-град и 140 СОУ „Иван Богоров“, Ви уведомяват, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва. За Ваше…

май04

ВАЖНО – 7 КЛАС! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. . на Министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас…

апр24

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, в изпълнение на Наредба № 11/2005 г., Раздел V за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ви информираме за следното: 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания…

яну29

ПРИЕМ ПО НАРЕДБА № 11/2005 г. за прием на ученици след завършен седми клас и основно образование График на дейностите по Наредба № 11 ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС Профил „Изкуства“ – Хореография с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (18 ч….

апр30

ВАЖНО!!! НВО 7 клас ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ от 07.05 до 13.05.2014 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците на 140 СОУ. Заявленията се приемат с…

май07

ВАЖНО! ПРИEМ СЛЕД 7. КЛАС Във връзка с приема на ученици в паралелки с Профили “Изкуства“ и „Спорт“ в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас напомняме, че от 08.05 до 14.05.2013 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка…

яну22

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителна група 5-годишни деца на целодневно обучение   Учебен план  Образец на заявление за ПК 5-годишни  Две подготвителни групи 6-годишни деца на полудневно обучение  Учебен план  Образец на заявление за ПК 6-годишни      Родителскa срещa за ПК…

авг02

        СВОБОДНИ МЕСТА  Уважаеми родители и ученици, разкритите паралелки за учебната 2012/2013 г. в 140 СОУ „Иван Богоров“ са вече утвърдени от РИО София-град. Обявяваме незаетите места в подготвителен, първи, осми и девети клас: КЛАС СВОБОДНИ МЕСТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПОДГОТВИТЕЛЕН…

юли22

АКТУАЛНО Приключи записването след ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ за кандидат-гимназистите. Обявени са незаетите места в паралелките по приема за учебната 2012/2013 г. (РИО София-град, Прием след VII и VIII клас). Списъците са разпространени и в училищата-гнезда. Учениците, записани в паралелки, за които приема след трето…

юли03

АКТУАЛНО Излязоха резултатите от ВТОРО КЛАСИРАНЕ на http://7klas.mon.bg/ Учениците, които са приети и са доволни от приема, следва да се запишат в приемащото училище в срок 04.- 06.07.2012 г. До 09.072012 г. ще бъде обявен броя на записаните след второ…