След 8 клас

юли26

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   Вид паралелка Брой паралелки Брой ученици Записани Свободни места 1. Профил „Изкуства“ – Хореография 1 26 20 6 2. Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство 1 26 19 7  Профил…

юли11

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика, общ успех от свидетелството за завършено основно образование Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети…

апр26

ВАЖНО! На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания Уважаеми родители и/или настойници, във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г. Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г….

яну07

Уважаеми родители и ученици, актуализация на информацията по приема за следващата учебна година и текущите важни съобщения ще можете да следите в страница „ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ“ на сайта на училището.  ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение…

авг10

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА 9. КЛАС ПРОДЪЛЖАВА ДО ЗАПЪЛВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 05.09.2015 Вид паралелка Брой  паралелки  Брой  ученици   Записани   Незаети Профил „Изкуства“ -  Хореография 1 26 18 8 Профил „Изкуства“ -  Изобразително изкуство 0,5 13…

юли15

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, Списъците на приетите ученици на първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г. след завършено основно образование (8. клас) можете да видите както следва: СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ В ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – ХОРЕОГРАФИЯ СПИСЪК НА…

юли10

Вид паралелка Брой паралелки Брой ученици Записани Незаети Профил „Изкуства“ – Хореография 1 26 16 10 Профил „Изкуства“ -  Изобразително изкуство 0,5 13 6 7 Профил „Изкуства“ – Музика 0,5 13 5 8 Вижте още: СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН И…

юли07

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, Списъците на приетите ученици на първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г. след завършено основно образование (8. клас) можете да видите както следва: СПИСЪК НА ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – ХОРЕОГРАФИЯ СПИСЪК НА ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“…

юли02

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, Напомняме, че подаването на документи за участие в първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г. след завършено основно образование (8. клас) е в периода 02.-06.07.2015 г. 140 СОУ „Иван Богоров“ приема ученици в следните…

яну29

ПРИЕМ ПО НАРЕДБА № 11/2005 г. за прием на ученици след завършен седми клас и основно образование График на дейностите по Наредба № 11 ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС Профил „Изкуства“ – Хореография с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (18 ч….