В 1 клас

юни08

юни02

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ Записването на първокласници след първо класиране е в периода 05 – 07.06.2017 г. За записан се счита първокласник с подаден оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. ГРАФИК ЗА…

май10

ВАЖНО! Уважаеми родители на бъдещи първокласници, във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит и Национално външно оценяване за VII клас на 19.05.2017 г., достъпът на външни лица до сградата на училището ще бъде ограничен до приключване на изпитите.  Поради…

юни13

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката  минимален максимален I –…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален I –…

юни03

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2016/2017   Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 06-07.06.2016 г. Обявяване на свободните места: 08.06.2016 г. до…

яну07

Уважаеми родители и ученици, актуализация на информацията по приема за следващата учебна година и текущите важни съобщения ще можете да следите в страница „ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ“ на сайта на училището.  ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение…

юни22

Уважаеми родители, тези от вас, които не успяха да се включат в графика за проверка на училищна готовност през месец юни могат да направят това през м. септември. ГРАФИК ЗА ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ – СЕПТЕМВРИ  

юни15

Свободни места в подготвителен клас СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ 2015-2016 СВОБОДНИ  МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ 10.07.2015 г. Подготвителна група Записани деца до 10.07.2015 год. Брой свободни места ПКА 5-г. 21 1 ПКА 6-г. 16 6 ПКБ 6-г. 21 1…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 29 декември 2000 год.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален…