СВОБОДНИ МЕСТА

юни08

юли11

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика, общ успех от свидетелството за завършено основно образование Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален I –…

авг10

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА 9. КЛАС ПРОДЪЛЖАВА ДО ЗАПЪЛВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 05.09.2015 Вид паралелка Брой  паралелки  Брой  ученици   Записани   Незаети Профил „Изкуства“ -  Хореография 1 26 18 8 Профил „Изкуства“ -  Изобразително изкуство 0,5 13…

юли10

Вид паралелка Брой паралелки Брой ученици Записани Незаети Профил „Изкуства“ – Хореография 1 26 16 10 Профил „Изкуства“ -  Изобразително изкуство 0,5 13 6 7 Профил „Изкуства“ – Музика 0,5 13 5 8 Вижте още: СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН И…

юни15

Свободни места в подготвителен клас СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ 2015-2016 СВОБОДНИ  МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ 10.07.2015 г. Подготвителна група Записани деца до 10.07.2015 год. Брой свободни места ПКА 5-г. 21 1 ПКА 6-г. 16 6 ПКБ 6-г. 21 1…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 29 декември 2000 год.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален…

яну06

140 СОУ „Иван Богоров“ обявява свободни места през учебната 2014-2015 година в следните паралелки:  Данните са актуализирани към дата 19.03.2015 ПАРАЛЕЛКА        ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА прием в подготвителен клас    ПК - 6 г.      …