Прием

юли24

Заповед № 1447/28.06.2017 за допълнение на заповед № 1161/05.04.2017 на Директора на 140. СУ „Иван Богоров“ за определяне на комисия и график на дейностите по приема на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 г. с приложение – график за…

юни09

Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г. Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на…

юни08

юни02

СПИСЪК НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ Записването на първокласници след първо класиране е в периода 05 – 07.06.2017 г. За записан се счита първокласник с подаден оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. ГРАФИК ЗА…

юни01

ВАЖНО! Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ „Иван Богоров“, че следва да се настанят в изпитните зали в училището не по-късно от 8:30 часа. С оглед на добрата организация…

май31

ВАЖНО! Уважаеми кандидат-гимназисти,  Напомняме Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9.00 часа, както следва: Изобразително изкуство – 02.06.2017 г.; Музика – 05.06.2017 г. Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища…

май10

ВАЖНО! Уважаеми родители на бъдещи първокласници, във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит и Национално външно оценяване за VII клас на 19.05.2017 г., достъпът на външни лица до сградата на училището ще бъде ограничен до приключване на изпитите.  Поради…

апр07

юли26

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   Вид паралелка Брой паралелки Брой ученици Записани Свободни места 1. Профил „Изкуства“ – Хореография 1 26 20 6 2. Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство 1 26 19 7  Профил…

юли11

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика, общ успех от свидетелството за завършено основно образование Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети…