Учителите

дек21

Списък на учителите, посетили квалификационни форми през учебната 2010/2011 г. 1. Галина Варадинова – Директор – тема „Европейски принципи по здравословни и безопасни условия на труд“ – Национална агенция за професионално образование; „Мотивация и развитие на персонала“ – Обучение по…