Обществен съвет

яну27

ное04

На 17.10.2016 г. от 18:00 ч. се проведе събрание на родителите от 140. СУ „Иван Богоров“ за избор на представители в Обществения съвет на училището. Кандидатите бяха излъчени на родителските срещи по класове, проведени в периода 8-20.09.2016 г. За протоколчик…