ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ное10

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали, консумативи, обоорудване и техника за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за…

ное10

Уважаеми кандидати, с обобщената справка за материали, техника и оборудване, необходими за реализиране на дейностите по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001, можете да се…