ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

окт17

окт02

140 СУ „Иван Богоров“ обявява КОНКУРС  за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017-2018 година. Документите за участие се приемат в деловодството на училището от 02.10.2017 г. до 13.10.2017 г. всеки делничен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч.  ПЪЛЕН…

дек21

Вътрешни правила за възлагане на Обществени поръчки на 140 Средно училище „Иван Богоров“ – 2016

юни25

        СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – SOP.BG ПРОФИЛ НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“  

яну29

РЕШЕНИЕ 28.01.2013 г. За класиране и опредедляне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров“ с инсталация и настройка на мрежовите  решения, наличие на софтуер за централизирано управление и…

яну07

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров с инсталация и настройка на мрежовите решения, наличие на софтуер…

яну07

Заповед № 442/02.01.2013 г. за възлагане на ОП по Проект „ИКТ в училище“  

ное20

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ            На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата, Комисията определи както следва:…

ное16

ЗАПОВЕД № 223 /16.11.2012 г. – за назначаване на училищна комисия за избор на фирма по процедура за възлагане на МОП

ное12

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЦЕНОВА ОФЕРТА