Паралелки

окт12

ПК А 5г     ПК А 6г     ПК Б 6г 1. А     1. Б     1. В 2. А     2. Б     2. В 3. А     3. Б  …

авг24

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

авг17

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ  ЗРЕЛОСТИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА Уважаеми зрелостници, Служебните бележки за допускане до ДЗИ – септемврийска сесия вече са издадени. Можете да ги получите от помощник-директорите на 140…

юни19

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ОТ ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 5. – 8. КЛАС

юни04

ВАЖНО!  Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 8, 9 и 10 юни 2015 г.– в 22 СОУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа МАТЕМАТИКА - 8, 9 и 10 юни 2015 г. – в…

юни03

   ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ВЪВЕДЕТЕ ЕГН И ВХОДЯЩИЯ НОМЕР ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА, С КОЯТО СЕ ЯВЯВАХТЕ НА ИЗПИТИТЕ. Ако сте загубили входящия си номер, можете да се информирате за него при помощник-директорите и РКК на 140 СОУ.

май07

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители, РИО, София-град и 140 СОУ „Иван Богоров“, Ви уведомяват, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва. За Ваше…

май04

ВАЖНО – 7 КЛАС! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. . на Министъра на образованието и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас…

апр24

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, в изпълнение на Наредба № 11/2005 г., Раздел V за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ви информираме за следното: 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания…

апр02

 Г Р А Ф И К на изпитите за СФО- 2014/2015 учебна година АПРИЛСКА СЕСИЯ (поправителна) № ПРЕДМЕТ ЗП ЗИП Вид изпит дата час кабинет 1 Технологии ЗП писмен 14.04.15 11:30 309 2 ФВС ЗП практически 14.04.15 14:10 ФС 3 Музика…