Гимназиален етап

май13

Теменужка Владимирова – преподавател по биология в 140 СОУ „Иван Богоров“ Има дългогодишна традиция в нашето училище по случай 22 април, Международен ден на Земята, да се правят открити врати, посветени на този ден. Планът на мероприятията се изготвя предварително…

май13

Да запазим българската идентичност Българските народни хора са традиционно неразделна част от системата на образователната подготовка в нашето училище. Те са едни от най-ярките и масови прояви на художественото творчество на българския народ, създавани в продължение на стотици години. Изучаването…

май13

Теменужка Владимирова – преподавател по биология в 140 СОУ „Иван Богоров“ Въвеждането на профилирано обучение и часове по задължително избираема подготовка (ЗИП) по отделни предмети в средното училище е важен момент от неговата история. То е обосновано от нарасналата необходимост…