Паралелки

окт06

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ПЪРВИ СРОК ДНЕВЕН РЕЖИМ

сеп15

№, Име и фамилия, Длъжност, Специалност Мая Зафирова – Директор; Обще пеадагогика; Образователен мениджмънт Цеца Гергинова – Заместник-директор – УД Начален етап; Начална педагогика Анджела Михайлова – Заместник-директор – УД ПрогимназиаленНачален етап; Информатика и информационни технологии Мая Янакиева – Заместник-директор – УД …

юни30

График за юлска поправителна сесия IX – XI клас

апр05

График за провеждане на изпитите през априлска сесия в СФО *Забележка* – Учениците, които следва да полагат приравнителни изпити и изпити за валидиране ще бъдат изпитвани по същия график

фев10

ГРАФИК НА ФЕВРУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

яну17

Уважаеми родители и ученици, поради ниските температури на територията на град София и препоръка на СРЗИ София-град, ДНЕВНИТЕ РЕЖИМИ на учебните часове НА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ се запазват до края на седмицата (18, 19 и 20 януари 2017г.) КАКТО СЕ ПРОВЕЖДАХА…

яну13

Уважеми родители и ученици, предвид ниските температури на територията на град София, предлагаме на вашето внимание графици на дневните режими за ПК до 4 клас и 5 – 12 клас. Обръщаме особено внимание на 5 – 12 класове, началото на…

ное04

ГРАФИК НА НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА IX КЛАС НА НОВОЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

авг27

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ V-XII КЛАС 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

юни30

ГРАФИК ЗА ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ IX-XII КЛАС