Новини

юли11

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика, общ успех от свидетелството за завършено основно образование Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети…

юни30

ГРАФИК ЗА ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ IX-XII КЛАС

юни13

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката  минимален максимален I –…

юни08

Уважаеми  родители,  Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.   Училища Норматив за броя на учениците в паралелката минимален максимален I –…

юни03

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2016/2017   Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група: 06-07.06.2016 г. Обявяване на свободните места: 08.06.2016 г. до…

май27

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ПО МЕСЕЦИ ЯНУАРИ 2016 ФЕВРУАРИ 2016 МАРТ 2016 АПРИЛ 2016 МАЙ 2016 ЮНИ 2016 ЮЛИ 2016 АВГУСТ 2016 СЕПТЕМВРИ 2016 ОКТОМВРИ 2016   НОЕМВРИ 2016    ДЕКЕМВРИ 2016  

май27

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ! УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Напомняме на седмокласниците, подали заявление за полагане на изпити за проверка на способностите, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9:00 часа, както следва: Изобразително изкуство –…

май16

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ Уважаеми седмокласници,  служебните бележки за разпределението ви по зали за конкурсните изпити от НВО вече са готови и трябва да ги получите от класните си ръководители. Този документ съдържа данни за вашия входящ номер в…

май13

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ Уважаеми зрелостници, можете да проверите къде сте разпределени за държавните зрелостни изпити на 18. и 20. май 2016 ТУК. Препоръчваме ви да проучите предварително маршрута до съответното училище, където сте разпределени, за да прецените правилно…

апр26

ВАЖНО! На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания Уважаеми родители и/или настойници, във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г. Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г….