Новини

апр05

График за провеждане на изпитите през априлска сесия в СФО *Забележка* – Учениците, които следва да полагат приравнителни изпити и изпити за валидиране ще бъдат изпитвани по същия график

фев10

ГРАФИК НА ФЕВРУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

яну27

яну17

Уважаеми родители и ученици, поради ниските температури на територията на град София и препоръка на СРЗИ София-град, ДНЕВНИТЕ РЕЖИМИ на учебните часове НА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ се запазват до края на седмицата (18, 19 и 20 януари 2017г.) КАКТО СЕ ПРОВЕЖДАХА…

яну13

Уважеми родители и ученици, предвид ниските температури на територията на град София, предлагаме на вашето внимание графици на дневните режими за ПК до 4 клас и 5 – 12 клас. Обръщаме особено внимание на 5 – 12 класове, началото на…

дек21

СТРАТЕГИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017  ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА…

ное04

ГРАФИК НА НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА IX КЛАС НА НОВОЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

ное04

На 17.10.2016 г. от 18:00 ч. се проведе събрание на родителите от 140. СУ „Иван Богоров“ за избор на представители в Обществения съвет на училището. Кандидатите бяха излъчени на родителските срещи по класове, проведени в периода 8-20.09.2016 г. За протоколчик…

авг27

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ V-XII КЛАС 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

юли26

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   Вид паралелка Брой паралелки Брой ученици Записани Свободни места 1. Профил „Изкуства“ – Хореография 1 26 20 6 2. Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство 1 26 19 7  Профил…