Настоятелство

окт30

Протокол № 20 От 25.10.2012 г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”, 140 СОУ                                                 Дневен ред 1. Проверка реалния брой членове и разглеждане въпроса за членския внос. 2. Запознаване родителите, членове на УН, с въпросите, които председателят на…

окт30

Протокол № 19 От 27.09.2012 г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”, 140 СОУ                                                Дневен ред 1. Запознаване новите членове с правилата и устава на УН. 2. Отчет за дейността на УН за периода юни-септември: ремонти и изразходвани…

окт30

Протокол № 18 От 20.09.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ   Дневен ред 1. Разглежда се предложение от родители да се направи платена занималня за четвърти клас. 2. Предложение за договор с платен логопед, от…

окт30

Протокол № 17 От 27.06.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ   На което присъстват следните членове на УС: Цветелина Лалова Снежана Кирчева Людмила Митъркова Инж. Георги Софрониев Ваня Николова   Членове на контролен съвет :…

окт30

Протокол № 16 А От 20.06.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ                                                  Дневен ред 1. Разглеждане постъпилите две оферти за ремонт на физ. салон. 2. Разни – изказване на г-жа Варадинова, директор на 140…

окт30

Протокол № 16 От 30.05.2012г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”,      140 СОУ                                                  Дневен ред 1. Разглеждане постъпилите в УН заявления за нужда от ремонт на различни помещения в училището. 2. Гласуване приблизителни суми, които УН може…

юни06

Отчета на УН за приходите и разходите през 2011 г. може да прегледате на линка. Финансов отчет за 2011 г.

юни06

Проект за дейността на УН през 2012 г.

юни03