Заседания

апр07

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, По инициатива на Училищно настоятелство „Иван Богоров“ при 140 СОУ и с подкрепата на училищните власти от м. април до м. юни 2014г. стартира проект „ДОБРИЯТ ПЕЧЕЛИ“. На децата ще се раздават билети от учителите, с…

ное14

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ИВАН БОГОРОВ” ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ  МЕЖДУ КЛАСОВЕТЕ „ДА СЪБЕРЕМ НАЙ-МНОГО НЕНУЖНА ХАРТИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ” на  24.11.2012 г.  от 10:00 ч. В ДВОРА НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ”    УН ще НАГРАДИ класа, събрал и предал най-много хартия с… …ТОРТА…

окт30

Протокол № 20 От 25.10.2012 г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”, 140 СОУ                                                 Дневен ред 1. Проверка реалния брой членове и разглеждане въпроса за членския внос. 2. Запознаване родителите, членове на УН, с въпросите, които председателят на…

окт30

Протокол № 19 От 27.09.2012 г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”, 140 СОУ                                                Дневен ред 1. Запознаване новите членове с правилата и устава на УН. 2. Отчет за дейността на УН за периода юни-септември: ремонти и изразходвани…

окт30

Протокол № 18 От 20.09.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ   Дневен ред 1. Разглежда се предложение от родители да се направи платена занималня за четвърти клас. 2. Предложение за договор с платен логопед, от…

окт30

Протокол № 17 От 27.06.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ   На което присъстват следните членове на УС: Цветелина Лалова Снежана Кирчева Людмила Митъркова Инж. Георги Софрониев Ваня Николова   Членове на контролен съвет :…

окт30

Протокол № 16 А От 20.06.2012 г. – Извънредно заседание на УС на УН, 140 СОУ                                                  Дневен ред 1. Разглеждане постъпилите две оферти за ремонт на физ. салон. 2. Разни – изказване на г-жа Варадинова, директор на 140…

окт30

Протокол № 16 От 30.05.2012г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”,      140 СОУ                                                  Дневен ред 1. Разглеждане постъпилите в УН заявления за нужда от ремонт на различни помещения в училището. 2. Гласуване приблизителни суми, които УН може…

юни03