Документи

яну13

ПРОЕКТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ИВАН БОГОРОВ“ ЗА 2015 ГОДИНА УСТАВ НА УН ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА – ГЛАВА ЩЕСТА – НАСТОЯТЕЛСТВА

юни22

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“ – 2012 Г. ПРОЕКТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“ ПРЕЗ 2013 Г.

юни06

Отчета на УН за приходите и разходите през 2011 г. може да прегледате на линка. Финансов отчет за 2011 г.

юни06

Проект за дейността на УН през 2012 г.