Училищни документи

юни06

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

юни06

Б Ю Д Ж Е Т  – 2012 г. – ПЪРВОНАЧАЛЕН  ПЛАН

юни03

Пълния текст на годишния план на училището за учебната 2012/2013 г. четете ТУК

май13

Пълен текст на ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2012-2013

май13

Педагогически съвет – 03.12.12 г. Олимпиади и състезания Родителски срещи Коледни празници Заседание на  УН Педагогически съвет – 17.12.11 г.  Квалификационна дейност Зимна ваканция Пълен текст на месечен план за декември

дек21

Пълен текст на Правилник за устройството и дейността на училището