Училищни документи

апр24

Изпълнението на Бюджета на 140 СОУ „Иван Богоров“ за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ виж ТУК

апр24

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 140 СОУ набира оферти за текущ ремонт по следното техническо задание Копие от Техническото задание в PDF формат можете да изтеглите ТУК 

яну29

РЕШЕНИЕ 28.01.2013 г. За класиране и опредедляне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров“ с инсталация и настройка на мрежовите  решения, наличие на софтуер за централизирано управление и…

яну07

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров с инсталация и настройка на мрежовите решения, наличие на софтуер…

яну07

Заповед № 442/02.01.2013 г. за възлагане на ОП по Проект „ИКТ в училище“  

ное20

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ            На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата, Комисията определи както следва:…

ное16

ЗАПОВЕД № 223 /16.11.2012 г. – за назначаване на училищна комисия за избор на фирма по процедура за възлагане на МОП

ное16

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 

ное16

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

ное10

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали, консумативи, обоорудване и техника за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за…