ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ПО МЕСЕЦИ

ЯНУАРИ 2017
318     322
ФЕВРУАРИ 2017
318     322
МАРТ 2017
318     322
АПРИЛ 2017
318     322
МАЙ 2017
318     322
ЮНИ 2017
318     322
ЮЛИ 2017
318     322
АВГУСТ 2017
318     322
СЕПТЕМВРИ 2017
318     322
ОКТОМВРИ 2017 
318     322
 НОЕМВРИ 2017
 318     322
ДЕКЕМВРИ 2017
318     322