ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ПО МЕСЕЦИ

ЯНУАРИ 2016 ФЕВРУАРИ 2016 МАРТ 2016
АПРИЛ 2016 МАЙ 2016 ЮНИ 2016
ЮЛИ 2016 АВГУСТ 2016 СЕПТЕМВРИ 2016
ОКТОМВРИ 2016   НОЕМВРИ 2016    ДЕКЕМВРИ 2016