01.06.2017 г.

ВАЖНО!

Напомняме на седмокласниците, разпределени да полагат изпит за проверка на способности по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 140 СУ „Иван Богоров“, че следва да се настанят в изпитните зали в училището не по-късно от 8:30 часа. С оглед на добрата организация на пропускателния режим е желателно учениците да бъдат в двора на училището в 8:15 часа, като представят документ за самоличност – ученическа книжка (бележник) или лична ученическа карта и служебната бележка, в която е указано в коя зала са разпределени. 


 

31.05.2017 г.

ВАЖНО!

Уважаеми кандидат-гимназисти, 
Напомняме Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9.00 часа, както следва:

Изобразително изкуство – 02.06.2017 г.;

Музика – 05.06.2017 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 8.30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисията за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика
, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически.


 

10.05.2017 г.

ВАЖНО!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит и Национално външно оценяване за VII клас на 19.05.2017 г., достъпът на външни лица до сградата на училището ще бъде ограничен до приключване на изпитите. 

Поради тази причина на 19.05.2017 г. подаването на документи за прием в първи клас ще осъществи от 14:00 ч. до 17:00 ч. Напомняме, че това е крайния срок за подаване на заявления.


31.03.2017 г.

 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища) - Глава четвърта ПЛАН-ПРИЕМ

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

  • Профил „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“, с разширено изучаване на История и цивилизация и Философия. Балообразуване – 3хБЕЛ НВО + 1хМАТ НВО + БЕЛ + ИСТ (от свидетелство за основно образование)
  • Профил „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“подаване на заявление за проверка на способностите по изобразително изкуство 05 – 10.05.2017 г. в училището, в което се обучава ученика. За подготовка за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство училището ще организира безплатен курс, графикът за който ще бъде публикуван след 10.05.2017 г. на сайта на училището. Балообразуване – 1хБЕЛ НВО + 1хМАТ НВО + 2хПроверка на способностите ИИ +  БЕЛ + ИИ (от свидетелство за основно образование)
  • Профил „МУЗИКА“подаване на заявление за проверка на способностите по музика 05 – 10.05.2017 г. в училището, в което се обучава ученика. За подготовка за изпита за проверка на способностите по музика училището ще организира безплатен курс, графикът за който ще бъде публикуван след 10.05.2017 г. на сайта на училището. Балообразуване – 1хБЕЛ НВО + 1хМАТ НВО + 2хПроверка на способностите МУЗ +  БЕЛ + МУЗ (от свидетелство за основно образование)

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети Цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика
  • Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети Цикъл „Изобразително изкуство“, Информационни технологии, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Изобразително изкуство

Приемът след завършено основно образование е по документи.


07.02.2017 г.

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

     


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

            Образец на заявление за ПЪРВИ КЛАС

 ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – критерии, комисия, график

    

Родителски срещи за подготвителен и първи клас:

  • 29.05.2017 г., 18:00 ч. – Актова зала
  • 11.09.2017 г., 18:00 ч. – Актова зала