ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Напомняме на седмокласниците, подали заявление за полагане на изпити за проверка на способностите, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9:00 часа, както следва:
Изобразително изкуство – 02.06.2016 г.
Музика – 03.06.2016 г.
Хореография – 06.06.2016 г.
Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 8.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.
Учениците носят и определените в учебните програми графични и цветни материали, както следва:
цветни материали – акварелни бои,темперни бои, пастели;
графични материали – туш и перо, въглен, креда, молив – HB, 2B.
Допълнителни материали: гума, острилка, чертожни материали, четки за рисуване, съд за вода, прозрачна хартия за копиране, дъска, нож и арматури при работа с глина.
За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Комисията за подготовка и провеждане на изпита.
За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3, CD)
За изпита по хореография, учениците носят необходимото игрално облекло и репетиционни обувки.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!