Успехът на всяко дете започва от една мечта – красива и нереална, но истинска и желана.

Симеон Николаев Георгиев от 12 “а” на 140 СОУ “Иван Богоров” не спира да развива уменията си, да търси отговорите на вечните въпроси за началото и края, за смисъла на това търсене.

След успешни матури по Български език и литература и Английски език  той атакува Факултета по Физика и астрономия на Софийския университет и със спокойна категоричност и увереност се нарежда сред най-добрите и надеждни млади физици-астрономи на съвременната наука.

На 17.06.2012 година СУ,,Св. Климент Охридски” проведе кандидат-студентския си изпт по физика. Оказа се, че това е поредният успех за нашето любимо 140 СОУ,,Иван Богоров”. Госпожа Веска Кръстева е главният ,,виновник” за нашата гордост и успеха на Симеон.

Учителският колектив, начело с директора – г-жа Галина  Варадинова е убеден, че новите астрономически открития предстоят.

Пожелаваме на Мони от все сърце:  усърдие, целенасоченост, последователност и креативност по пътя на научните открития, които ще му донесат слава.

Със сигурност някое от тях ще носи неговото име!

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрка Юнгарева – класен ръководител на 12 “ а” клас