Уважаеми  родители,

 Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 29 декември 2000 год.  

Училища Норматив за броя на учениците в паралелката
минимален максимален
I – IV клас 16 22

    

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1 клас – ЗИП БЕЛ и Хореография

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1 клас – ЗИП БЕЛ, Математика и Изобразително изкуство

 СВОБОДНИ  МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ 08.06.2015 г.
 Паралелки с изучаване в ЗИП на:

Записани деца

до 05.06.2015 год.

Брой свободни места

БЕЛ – 1 ч.
Хореография – 2 ч.

35

9

БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Изобразително изкуство – 1 ч.

29

15

БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Музика – 1 ч.

0

22

 ОБЩО:

64

46

Попълване на свободните места – 10-12.06.2015 г.

Обявяване на свободни места – 15.06.2015 г.