Уважаеми родители и ученици, поради ниските температури на територията на град София и препоръка на СРЗИ София-град, ДНЕВНИТЕ РЕЖИМИ на учебните часове НА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ се запазват до края на седмицата (18, 19 и 20 януари 2017г.) КАКТО СЕ ПРОВЕЖДАХА НА 16 И 17. 01.2017, както и допълнителните мерки, които са изброени след таблиците с дневното разписание.