От ноември 2014г, 140 СОУ „Иван Богоров” вече е базово училище към СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Специална педагогика и Логопедия. В новооткрития логопедичен кабинет, ще се обучават и подготвят практически български и чуждестранни студенти, бакалаври и магистри логопеди.

Професор Цветанка Ценова и д-р Катерина Щерева ще подготвят сдтуденти, които ще посещават нашето училище за практически занимания.  За пръв път сме обект на подобно доверие, проявено от университет в България към нас. Това е огромно призание към училището и повод за самочувствие, благодарност и признателност към нашите специалисти г-жа Фейзи и г-жа Петрова, както и към всички учители и други специалисти, работещи в училището.

Разполагаме с отлична база и специалисти с опит в обучението и подготовката на студенти по Логопедия. Студентите ще имат възможност да използват материалната и техническата база на кабинета, както и активно да участват в терапевтичните занятия с децата, под супервизията на базовия ни специалист. Студентите ще имат право да получават определена информация за децата от логопедичната група, като са длъжни да запазят конфиденциалността на данните.

Нашите деца ще имат възможност да се запознават с нови и различни хора, както и да участват в повече интерактивни групови занимания. Обмяната на опит с чуждестранните студенти ще обогати професионалните умения на училищните специалисти логопеди.

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ