Отчета на УН за приходите и разходите през 2011 г. може да прегледате на линка.

Финансов отчет за 2011 г.