Уважаеми родители,
всички, които са заявили желание за провеждане на стандартизиран тест за училищна готовност на бъдещите първокласници могат да проверят ГРАФИКА за явяване на децата и на главния вход на училището.
Молим онези от Вас, които не могат да осигурят присъствието на децата на посочената дата, да уговорят допълнително ден и час след 19.06.2015 г. до края на месец юни от 8:30 до 14:00 ч. или в периода
01 – 14.09.2015 г.
на телефони 0892603369 (Г. Янакиева)
и 0892603383 (Т. Тренева)