НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА 140 СОУ!

Във връзка с възникнали аварии в отоплителната инсталация на 140 СОУ, ви информираме, че до окончателното отстраняване на повредите топлоподаването няма да бъде спирано, но ще работи на по-малка мощност. Стайните температури се замерват ежедневно, за да не се допуска да падат под минимално допустимите.