УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

„ИВАН БОГОРОВ”

ОРГАНИЗИРА

СЪСТЕЗАНИЕ

 МЕЖДУ КЛАСОВЕТЕ

„ДА СЪБЕРЕМ НАЙ-МНОГО НЕНУЖНА ХАРТИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”

на  24.11.2012 г.  от 10:00 ч.


В ДВОРА НА 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ”

  


УН ще НАГРАДИ класа, събрал и предал най-много хартия с…

…ТОРТА

Г-н Кузманов, член на УН, поема ангажимент по приемането, извозването и предаването на събраната от деца, родители и училищни власти хартия

Средствата ще бъдат дарени на УН с цел подпомагане ремонта на училищната библиотека през 2013 г., включен в проекта за дейност на УН за 2013 г.