140 СОУ „Иван Богоров“ обявява свободни места

през учебната 2014-2015 година в следните паралелки:

 Данните са актуализирани към дата 19.03.2015

ПАРАЛЕЛКА
       ПРЕДМЕТИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
БРОЙ
СВОБОДНИ
МЕСТА
прием в подготвителен клас 
  ПК - 6 г.
                         -
         3
                      прием в първи – четвърти клас
       1 А
БЕЛ, Английски език, Хореография
         1
       1 Б
БЕЛ, Английски език, Хореография
         3
       2 А
БЕЛ, Математика
         3
       2 В
БЕЛ, Математика
         6
       2 г
БЕЛ, Хореография
         6
       3 А
БЕЛ, Математика
         2
       3 Б
БЕЛ, Математика
         2
       3 В
БЕЛ, Хореография
         1
       3 Г
БЕЛ, Хореография
         1
       4 А
БЕЛ, Математика          1
       4 Б
БЕЛ, ИТ          2
                           прием в пети – осми клас  
       5 А
БЕЛ, Хореография
         8
       5 Б
БЕЛ, Математика
         5
       5 В
БЕЛ, Математика, ИТ
         7
       6 А
Математика, ИТ, Хореография
         1
       6 Б
БЕЛ, ИТ, Хореография
         4
       6 В
БЕЛ, Математика, ИТ
         6
       7 Б БЕЛ, Математика, ИТ          1
       8 А
 БЕЛ, Хореография
         8
       8 Б
 БЕЛ, Математика, ИТ
         8
                   прием в девети – единадесети клас 
       9 А
Профил „Изкуства“ – Хореография
         7
      10 А
Профил „Чуждоезиков“ – АЕ
         5
      11 А
Профил „Изкуства“ – Хореография
         8

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ВЪВ ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ

СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ!