Г Р А Ф И К

на изпитите за СФО- 2014/2015 учебна година

АПРИЛСКА СЕСИЯ

(поправителна)

ПРЕДМЕТ

ЗП

ЗИП

Вид

изпит

дата

час

кабинет

1

Технологии

ЗП

писмен

14.04.15

11:30

309

2

ФВС

ЗП

практически

14.04.15

14:10

ФС

3

Музика

ЗП

писмен

15.04.15

11:30

311

практически

15.04.15

13:30

310

4

Английски език

ЗП

писмен

16.04.15

11:30

305

устен

16.04.15

13:30

305

5

Математика

ЗП

писмен

17.04.15

11:30

304

6

БЕЛ

ЗП

писмен

20.04.15

13:15

306

7

Английски език

ЗИП

писмен

21.04.15

13:15

305

устен

21.04.15

15:30

305

8

Изобразително изкуство

ЗП

писмен

21.04.15

13:15

305

практически

21.04.15

15:30

ИИ (11)

9

История и

цивилизации

ЗП

писмен

22.04.15

11:30

311

ЗИП

писмен

22.04.15

14:10

311

10

Биология и здравно образование

ЗП

писмен

23.04.15

11:30

307

ЗИП

писмен

23.04.15

14:10

307

11

Физика и астрономия

ЗП

писмен

24.04.15

11:30

302

ЗИП

писмен

24.04.15

14:10

302

12

География и икономика

ЗП

писмен

27.04.15

12:30

302

13

Философски цикъл

ЗП

писмен

28.04.15

14:10

311

14

Химия и опазване на околната среда

ЗП

писмен

29.04.15

11:30

311

ЗИП

писмен

29.04.15

14:10

311

15

БЕЛ

ЗИП

писмен

30.04.15

13:15

306

16

Математика

ЗИП

писмен

04.05.15

12:30

311

17

Руски език

ЗП

писмен

04.05.15

12:30

311

устен

04.05.15

14:30

311

18

Информатика

ЗП

писмен

05.05.15

11:30

303

практически

05.05.15

13:30

407

  19

ИТ

ЗИП

писмен

05.05.15

11:30

303

практически

05.05.15

13:30

407

20

ИТ

ЗП

писмен

07.05.15

11:30

305

практически

07.05.15

13:30

407