Уважаеми кандидати,

с обобщената справка за материали, техника и оборудване, необходими за реализиране на дейностите по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001, можете да се запознаете ТУК