Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Списъците на приетите ученици на първи етап на класиране по приема за учебната 2016/2016 г.
след завършено основно образование (8. клас)
можете да видите както следва:

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ В ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – ХОРЕОГРАФИЯ

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ В ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ В ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“ – МУЗИКА

За записани се смятат ученици, които са кандидатствали
С ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

Тези кандидат-гимназисти, които са представили КОПИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО,
но са избрали да се обучават в някой от профилите на 140 СОУ
следва да донесат в канцеларията на училището (II етаж)
ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО на 15.07.2015 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 17.07.2015 г.